are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Satser tungt i Bjelland

Satser tungt i Bjelland
13. mars 2020 hilde

Arne Roland og bedriften Trekraft satser tungt på storskala industriell vedproduksjon i Bjelland. Agder Næringsselskap har trua på prosjektet og investerer en halv million kroner i bedriften.  
Trekraft er den første bedriften i gamle Vest-Agder som mottar tidligfase-aksjekapital fra Agder Næringsselskap.

–I Trekraft er det veldig kompetente personer som står bak bedriften, og de har en gjennomarbeidet idé. Derfor var vi veldig positive til dette prosjektet, sier Kirsten Borge i Agder Næringsselskap.

Storskala industriell vedproduksjon

–Vi har mye skog i Norge, samtidig som det importeres 5 millioner vedsekker fra Baltikum og Russland. Vår forretningside er å ta en «gammel» vare og selge den på en ny måte, sier Arne Roland.

Trekraft ønsker å etablere fabrikk i Bjelland. Her ser man for seg en automatisert og mekanisk vedproduksjon, samt en digital plattform med tanke på distribusjon. Målgruppen for produksjonen er store næringskunder.

–Vi går nå inn i en fase der vi fram mot høsten skal modne prosjektet ytterligere og planlegger da å ta en investeringsbeslutning. Byggestart blir i tilfelle våren 2021 og med første leveranser til høsten 2021, sier Roland.

– Vi satser på å ansette 7-8 personer ved fabrikken.

Hjelp fra Næringshagen

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Næringshagen, som har koblet oss sammen med investorer og andre nøkkelressurser. Det er krevende å hente inn kapital til oppstart. Næringshagen koblet oss mot Agder Næringsselskap som nå har gått inn med aksjekapital, uttaler Roland.