are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Bærekraftsrapporter på løpende bånd

Bærekraftsrapporter på løpende bånd
12. desember 2023 hilde

Krav om rapportering av aktiviteter knyttet til bærekraft i bedriftene rykker stadig nærmere. Næringshagen ønsker å bidra i denne omstillingen og ikke minst senke terskelen for å komme i gang med dette arbeidet. Vi tilbyr derfor tjenesten BÆRBART, der vi hjelper bedriftene med å utarbeide sin første bærekraftsrapport.  

Sørlaminering og Landskapsentreprenørene er godt i gang med rapporteringen og kan snart holde en rykende fersk rapport i hånda. Mandal Castings og Appetite for Production har begynt, og Smoi og Husfliden skal i gang på nyåret.

I tillegg til å imøtekomme krav om rapportering fra myndighetene og kunder, kan bærekraftsrapporten bidra til å gi bedriften konkurransefortrinn. Du gir kundene en god grunn til å velge bedriften og produktet ditt, og man kan få fordelaktige betingelser hos banker og investorer.

Sammen med Enøk Total hjelper vi bedriften gjennom trinnene fram til ferdig rapport. Prosessen er delt inn i fire steg:

  1. Klimaregnskap – et komplett regnskap etter GHG-protokollen
  2. Vesentlighetsanalyse – analyse av hvor skoen trykker og hvor potensialet er størst
  3. Mål og muligheter – formulering av mål og muligheter på bakgrunn av vesentlighetsanalysen
  4. Ferdig rapport (digital og klar til trykk) – gratulerer!

Vil du vite mer? Kontakt Hilde Tallaksen, hilde@naringshagen.no/99243635.