are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Fengsel med ringvirkninger

Fengsel med ringvirkninger
6. juni 2019 hilde

I forbindelse med byggingen av nytt fengsel på Jåbekk, inviterte Næringshagen og Mandal Industri og Næring bedrifter i regionen til ringvirkningsmøte, for å synliggjøre mulighetene dette medfører for næringslivet. Fengselsleder Harald Tønnesen sa på møtet at de legger opp til et tett samarbeid med næringslivet og offentlige aktører, og at det nye fengselet vil by på rundt 140 arbeidsplasser, hvor rundt 115 av dem er nyansettelser.
Næringshagen har fått midler av Vest-Agder fylkeskommune til å synliggjøre mulighetene for næringslivet knyttet til store prosjekter som kommer i regionen. Dette gjør vi blant annet gjennom informasjonsmøter med bedrifter, byggherrer og utbyggere. Vi har kalt prosjektet «Ringvirkninger».