are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Forskningsministeren besøkte SKAP

Forskningsministeren besøkte SKAP
2. august 2019 hilde

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) la turen innom SKAP FHS i slutten av juli. Hun fikk en omvisning på skolens ulike arbeidsrom og lab-områder og en orientering om SKAP både som skole og som kompetansearena og koblingsboks mot næringslivet.

Iselin Nybø har fulgt med på SKAP gjennom flere år. Hun satt på Stortinget da vi jobbet med å få skolen inn på statsbudsjettet og bidro til at skolen oppnådde godkjenning den gang.

Forskningsministeren ga uttrykk for at hun syntes SKAP FHS er en annerledes folkehøyskole, med en helhetlig visjon om å være et kreativt kompetansesenter utover kun det å være en skole for elever. Hun påpekte også at skolen har et høyt nivå, da den allerede fungerer som et springbrett for å få innpass på enkelte utdanninger, bl.a. arkitektutdanningene i Norge og Danmark.

Denne høsten åpner to nye linjer på SKAP FHS. Story-linjen er en medielinje og omhandler historiefortelling i bredt format, både gjennom tekst og bilder/levende bilder.

SKAP Forskning skal trigge nysgjerrigheten, det er en forskningslinje med mye praksis, hvor man vil kunne finne ut om forskning er noe man passer til og synes er gøy! Her vil man også få innblikk i ulike forskningsmetoder.