are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Midler til nytt 3D-printsenter i Mandal

Midler til nytt 3D-printsenter i Mandal
20. desember 2022 hilde

Næringshagen har mottatt 500.000 kroner fra Sørlandets Kompetansefond til et forprosjekt knyttet til etablering av Senter for additiv produksjon (3D-print) i Mandal. Senteret skal hete ADDIDÉ.
En entusiastisk gjeng i Mandal, bestående av fem industribedrifter, to skoler og en næringshage har inngått et partnerskap for å etablere et senter for 3D-print. Forprosjektet som vi har fått støtte til har til hensikt å utvikle en plattform og en plan for å bygge opp ADDIDÉ.

3D-printing er en av de muliggjørende teknologiene som gjør sitt inntog i industrien og som representerer et stort potensial. 3D-printing, også kalt additiv produksjon, gjør produksjonen nærmere, grønnere og mer fleksibel. Samtidig åpnes et mulighetsrom for nytenkning innen design og konstruksjon.

Felles arena

ADDIDÈ skal bli en åpen arena som inspirerer, skolerer og produserer. Planen er at senteret skal være etablert innen 2023 og at det skal være selvfinansierende innen 2025.

Industrien i Lindesnes er offensiv og har tradisjon for å ta i bruk ny teknologi. Utviklingen går imidlertid så fort at mulighetene ligger foran anvendelsen, og det er vanskelig for den enkelte bedrift å satse riktig. Derfor er det et felles ønske om å skape en arena som tilrettelegger for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling på tvers av bransjer, bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

I tillegg til prosjektets lokale partnere har vi med oss NTNU TrollLabs. Klarer vi å etablere senteret og skaffe finansiering til en PhD, vil NTNU etablere aktivitet i senteret og gi sine studenter praksis og oppgaver i våre industribedrifter.

Interessen, engasjementet og mobiliseringen dette prosjektet har skapt, tyder på stor relevans.