are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Kundene fornøyde med Næringshagen

Kundene fornøyde med Næringshagen
16. mai 2019 hilde

I årets kundeundersøkelse i regi av SIVA, viser kundene stor tilfredshet med Næringshagens rådgivning og tjenester.
På undersøkelsen scorer Lindesnesregionen Næringshage godt over landsgjennomsnittet på tilfredshet.
Det framkommer av undersøkelsen at framdrift i bedriftenes utviklingsarbeid i stor grad avhenger av Næringshagens oppfølging.