are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Næringshagen med i Agder Næringsallianse

Næringshagen med i Agder Næringsallianse
3. november 2020 hilde

Åtte næringsforeninger og næringshager i regionen har gått sammen om å danne Agder Næringsallianse. Sammen skal man jobbe for å gjøre regionen til et attraktivt sted å investere og jobbe.

Med Næringsalliansen ønsker man å oppnå et forsterket og inkluderende samarbeid mellom næringsforeninger og næringshager i regionen. Man vil legge særlig vekt på samarbeid om felles regionale næringspolitiske saker, styrking av merkevaren Agder/Sørlandet samt erfaringsutveksling og kunnskapsdeling.

Initiativet kom fra Trond M. Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Morten Haakstad i Arendal Næringsforening.

–Hensikten er å skape mer kraft og kunne tale med en felles stemme i de store sakene som angår hele Agder, sier Trond M. Backer til kristiansand-chamber.no

Dette vil alliansen jobbe med

Under samlingen i Kvinesdal i forrige uke, landet man på at alliansen i første omgang skal jobbe med disse sakene:

  • Etablere en ny avtale med UiA (Felles løft) som styrker samhandlingen mellom universitetet og næringslivet
  • Arbeide for nasjonal oppmerksomhet om Agder, både om utfordringer og muligheter/styrker som regionen har, herunder felles innsats under Arendalsuka og å være tydelig inn mot nasjonale medier.
  • Felles arrangementer og webinarer som gir innsikt i næringslivet i Agder.
  • Styrke potensialet i nye veier og et større bo- og arbeidsmarked. Fordelene skal legges merke til nasjonalt.
  • Stå samlet når avgjørelsen om batterifabrikken kommer, på grunn av ringvirkningene dette gir.

De som deltar i alliansen er foreløpig Vennesla Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Arendal Næringsforening, NIKR, Sørlandsparken Næringsforening, Pågang Næringshage, Lindesnesregionen Næringshage, Lister Nyskaping, Setesdal regionråd.