are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Ringvirkningsmøte om Strømsvika

Ringvirkningsmøte om Strømsvika
14. februar 2019 hilde

 

Onsdag var det «ringvirkningsseminar» hos TT Anlegg i forbindelse med havneutbyggingen i Strømsvika.

Det investeres for tiden enorme summer i utbyggingsprosjekter i regionen, og møtet onsdag var et ledd i leverandørseminar-serien «Ringvirkninger», hvor vi jobber for å synliggjøre mulighetene for næringslivet, slik at mest mulig av investeringene kan tilfalle lokalt næringsliv.

Næringshagen har fått midler av Vest-Agder fylkeskommune til å synliggjøre mulighetene for næringslivet, blant annet gjennom informasjonsmøter med byggherrer og utbyggere.