are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Ut av huset for å tenke nytt?

Ut av huset for å tenke nytt?
3. mai 2023 hilde

I vår idélab Annexet holder Næringshagen styrte kreative prosesser for bedrifter. Dette er noe vi har god kompetanse på, da vi gjennom flere år har utviklet kreativ metodikk i samarbeid med SKAP fhs og benyttet denne i prosesser med våre bedrifter.

I en slik prosess kan bedriften jobbe med en aktuell problemstilling man ønsker å belyse.

Tema for workshopen kan f.eks være:

Merkevarebygging

Utvikling av produkt/tjeneste

Forbedring av kundereise

Sirkulærøkonomi og bærekraft

Endringsprosesser etc.

Tidsramme og antall deltakere:

En prosess varer vanligvis 3-4 timer.

6-12 deltakere.

Kostnad:

Fra kr. 12.000 avhengig av kompleksitet, tidsramme, antall deltakere.

Start ups og små- og mellomstore bedrifter (SMB) kan få dekket inntil 75 prosent av kostnaden på workshopen. 

Kontakt:

Hilde E. Tallaksen, 99243635/Are Østmo, 41452725

HVA SIER TIDLIGERE PROSESS-DELTAKERE?

–I prosessen her i Annexet har hele GOT-ledelsen jobbet som en enhet om en felles kommunikasjonsstrategi for selskapet. Vi har fått diskutert og ryddet i hvordan vi presenterer selskapets struktur og forretningsområder utad. Næringshagens metodikk var veldig nyttig i denne prosessen.
Tore Prestjord, GOT Marine

–Det er veldig flott å ha et eget rom til design thinking og lignende prosesser. Det var fint å ha et formøte, og vi ble godt tatt imot. I prosessen var dere gode på å lage “det trygge rommet” og oppfordre til å tenke utenfor boksen. Dere fulgte også metodikken godt og ga tydelige rammer på hva som skulle gjøres og innenfor en gitt tid, slik at folk som ikke har gjort det før har enkle regler å forholde seg til, trinn for trinn.
Siren Vetnes Johannessen, Agder fylkeskommune