are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Utenfor komfortsonen ligger gullet begravet

Utenfor komfortsonen ligger gullet begravet
25. april 2023 hilde

–Jeg har fått enormt gode tilbakemeldinger fra de ansatte på workshopen, også fra dem som i utgangspunktet var skeptiske, forteller Aina Hermansen, prosjektleder i GE Healthcare.

I vår idélab Annexet holder Næringshagen styrte kreative prosesser for bedriftene i regionen. Dette er noe vi har god kompetanse på, da vi gjennom flere år har utviklet kreativ metodikk i samarbeid med SKAP fhs og benyttet denne i prosesser med våre bedrifter.

I en slik prosess kan bedriftene jobbe med en aktuell problemstilling man ønsker å belyse. Det kan handle om alt fra merkevarebygging, utvikling av produkt/tjeneste, forbedring av kundereisen, sirkulærøkonomi/bærekraft eller endringsprosesser. En slik prosess eller workshop varer som regel i 3-4 timer.

Prosesser knyttet til GE-prosjekt

Aina Hermansen er prosjektleder for GE Healthcares prosjekt Det Store Samspillet, også kalt Gamification. Kort sagt handler prosjektet om å bedre samspillet på arbeidsplassen og gi de ansatte en opplevelse av å være mer i flytsonen. Det Store Samspillet er et samarbeid mellom GE, Nøsted&, Hennig Olsen, Majas Salong og Aludyne.

I forbindelse med prosjektet har Næringshagen holdt kreative prosesser for flere av bedriftene som er involvert. I forkant av prosessen holder vi i Næringshagen et møte med ledelsen (eller initiativtager til prosessen), der vi sammen klargjør og definerer tydelig oppgaven som skal løses.

–Det at vi sammen hadde et formøte og fikk tenkt litt grundig i forkant, var med på å gjøre at workshopen fungerte såpass bra, mener Aina Hermansen.

Erfaringer fra prosessen

I Annexet ved siden av SKAP Kreativ Folkehøyskole har Næringshagen en egen idélab, et rom som er utformet spesielt med tanke på å holde prosesser som stimulerer nytenkning.

Aina Hermansen påpeker at det å «komme ut av huset» og inn i en annen setting har en verdi for bedriften.

–Man bygger fellesskap og får sammen eierskap til utfordringen man forsøker å løse. Prosessen og rammene rundt gjør at også man blir tvunget til å bli mer kreativ. Det legges opp til at man bygger på hverandres ideer, og man får dermed et bedre resultat, mener hun.

Hermansen ser også en verdi i at man jobber på en litt annen måte enn man ellers pleier å gjøre og at noen utenfra styrer opplegget.

–Dere var godt forberedt, regien var stram og dere holdt tida. I tillegg var dere flinke til å pushe oss litt. Man må ut av komfortsonen. Det gjør at man blir tvunget til å tenke mer kreativt, og man kommer fram til løsninger man ikke hadde kommet på ellers, ifølge Hermansen.

Hermansen forteller at man etter prosessen har nedsatt en gruppe på GE som skal jobbe videre med resultatet fra workshopen, noe som kan være nyttig for å få implementert ideene man har jobbet fram.

Har du spørsmål? Vil du vite mer? Dersom du tror en slik prosess kan være noe for din bedrift, kontakt Hilde Tallaksen, hilde@naringshagen.no eller Are Østmo, are@naringshagen.no.