are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

ADDIDÈ – en helt ny satsing tar form!

ADDIDÈ – en helt ny satsing tar form!
17. desember 2021 hilde

Sammen med fire industribedrifter, Mandal videregående skole og SKAP FHS skal Næringshagen etablere og utvikle et senter for additiv produksjon (3D-printing) i Mandal. Senteret har fått navnet ADDIDÈ og skal bli en åpen arena som inspirerer, skolerer og produserer.

3D-printing er en av de muliggjørende teknologiene som gjør sitt inntog i industrien og som representerer et stort potensial. 3D-printing, også kalt additiv produksjon, gjør produksjonen nærmere, grønnere og mer fleksibel. Samtidig åpnes et mulighetsrom for nytenkning innen design og konstruksjon.

Industrien i Lindesnes er offensiv og de har tradisjon for å ta i bruk ny teknologi. Utviklingen går imidlertid så fort at mulighetene ligger foran anvendelsen, og det er vanskelig for den enkelte bedrift å satse riktig.

Med dette som bakteppe var det derfor lett for Næringshagen og satse på ideen om å etablere et senter for Additiv Produksjon i Mandal. Vi fikk bekreftet behovet av industrien og sammen med fire industribedrifter, Mandal Videregående skole og SKAP FHS har vi etablert prosjektet ADDIDÈ. Initiativtaker til prosjektet var Grzegorz Grub som er veileder i teknologi på SKAP FHS og 3Dprint-entusiast. Grzegorz er også med i prosjektet med sin kunnskap og sitt nettverk.

Mål: «Å bli en HUB for nær kompetanse og produksjon. Senteret skal ha utstyr og kompetanse på et relevant nivå for en lokal, men krevende industri. Senteret skal gi inspirasjon og praktisk hjelp til å ta i bruk ny teknologi samtidig som det skal være en operativ leverandør av produksjonstjenester. Senteret skal også ha en posisjon innen utdanning og kompetanseheving».

Vi gleder oss til å jobbe videre med prosjektet i 2022!