are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Forskning til Folk 8.februar

Forskning til Folk 8.februar
29. januar 2018 hilde

Forskning til Folk er et samarbeid mellom Næringshagen og Sjøboden. En gang i måneden sånn cirka kommer en forsker med lokal tilknytning og forteller om det de holder på med. Målet er å bringe forskning til folk i et format som gjør det enkelt å komme; rett og slett på pub over et glass eller to.
8.februar har vi gleden av å presentere May-Linda Magnussen. Hun har doktorgrad i sosiologi og jobber som seniorforsker ved Agderforskning og som postdoktor ved Universitetet i Agder. Hennes forskningsfelt er kjønn i familie- og arbeidsliv. Hun har gjennomført flere prosjekter om kvinners deltidsarbeid, men skrev avhandlingen sin om menns familieforsørgelse. I Forskning til Folk vil hun presentere funn og refleksjoner fra disse prosjektene.

Gratis adgang!