are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Hjelper små og mellomstore bedrifter i oppstartfasen

Hjelper små og mellomstore bedrifter i oppstartfasen
13. mars 2020 hilde

Agder Næringsselskap (tidligere Aust-Agder Næringsselskap) investerer i små og mellomstore bedrifter i Agder ved å gå inn med aksjekapital i en tidlig fase. Selskapet blir dermed medeier i bedriften. De kan også bidra med kompetanse ved å gå inn i bedriftenes styre.

– Vi ønsker å dekke et område som ikke er dekket av andre virkemidler, nemlig den krevende oppstartfasen, sier Kirsten Borge i Agder Næringsselskap.

Selskapet går inn med aksjekapital og vil gjerne være aktive eiere ved å gå inn i bedriftenes styre.

Bedrifter med en grønn profil prioriteres, da Agder Næringsselskap ønsker å støtte grønn næringsutvikling.

Agder Fylkeskommune er hovedeier i selskapet.

Investerer i Trekraft i Bjelland

Bedriften Trekraft er den første bedriften fra tidligere Vest-Agder som mottar tidlig fase-aksjekapital fra Agder Næringsselskap. Selskapet investerer en halv million kroner i bedriften, som planlegger å starte storskala vedproduksjon i Bjelland.

–I Trekraft er det veldig kompetente personer som står bak bedriften, og de har en gjennomarbeidet idé. Derfor var vi veldig positive til dette prosjektet, sier Borge.

Samarbeid med Næringshagen

Agder Næringsselskap er Næringshagens samarbeidspartner, og vi kan koble bedrifter opp mot investeringsselskapet. Ta kontakt med oss om du lurer på om dette kan passe for din bedrift.