are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Agder Marine – én av våre målbedrifter!

Agder Marine – én av våre målbedrifter!
1. oktober 2019 hilde

Næringshagen har midler som går til å støtte vekstvillige gründere med en innovativ idé. Slike bedrifter kan bli opptatt i vårt Næringshageprogram.

I vårt nyhetsbrev vil vi framover presentere noen av bedriftene som deltar i vårt program.

Først ut er Agder Marine, en lokal bedrift med 14 ansatte, som driver med tildekking av forurenset sjøbunn (med grus og skjellsand) som sitt hovedsatsingsområde. Agder Marine har gått fra å jobbe hovedsakelig med mudring til å jobbe på de største tildekkingprosjektene i Norge. Bedriften landet nylig en stor kontrakt i Oslofjorden, hvor de restaurerer og tildekker deler av Langøyene, som tidligere ble brukt som søppelfylling.

Agder Marine er nå i gang med et nytt prosjekt i tilknytning til arbeidet med tildekking av sjøbunn. De vil utvikle ny teknologi som skal gjøre tildekkingsarbeidet raskere, enklere og mer nøyaktig. På sikt kan denne teknologien også tenkes å bli et eget forretningsområde.

Næringshagen bistår bedriften i denne prosessen. Vi bistår blant annet med å finansiere en forsker til oppgaven, hjelp med søknad til Innovasjon Norge samt med generell rådgivning og veiledning i prosessen.