are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Umoe: Suksess med ufaglærte

Umoe: Suksess med ufaglærte
2. august 2022 hilde

I forbindelse med pandemien måtte man tenke nytt ved Umoe Mandal. Etterspørselen var høy, tilgangen på utenlandsk arbeidskraft hadde stoppet opp og konkurransen om fagarbeiderne var hard.

Les hele saken på nettsiden JOBB LOKALT, der vi forsøker å synliggjøre de ulike yrkesmulighetene som fins i regionen vår.